Įmonėje UAB „Baltic Condition“ baigtas įgyvendinti projektas, skirtas moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai

 

UAB „Baltic Condition” – inovatyvi įmonė, veikianti nuo 2005 metų ir užsiimanti informacinių technolgijų sprendimais bei programinės įrangos kūrimu, įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Moksliniai tyrimai tinkamumo vartoti analizės (Usability test) atlikimui ir tam skirtų WEB taikomųjų programų adaptavimui Lietuvoje“. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „IDĖJA LT“, kuri dalinai finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.    

 

Projekto tikslas - pagrįsti tinkamumo vartoti analizės poreikį, sudaryti prielaidas mokslinių tyrimų pagrindu išanalizuoti naujų web technologijų pritaikymo galimybes, įvertinti šios analizės ekonominį efektą.

 

Projekto įgyvendinimo metu atlikti rinkos tyrimai siekiant identifikuoti Usability test taikymo galimybes Lietuvoje, nustatytos Usability test atlikimui reikalingų priemonių ir infrastruktūros panaudojimo galimybės bei finansinis ekonominis veiklos pagrindimas, atliktų tyrimų bei analizių pagrindu parengta techninę galimybių studiją.

 

Techninės galimybių studijos rengimas buvo inicijuotas siekiant užtikrinti UAB “Baltic Condition” naujų paslaugų, t.y. informacinės technologijos, adaptuotos Usability test atlikimui,  pateikimo į rinką sėkmę. Teikiant į rinką naują produktą būtina įvertinti su paslaugų teikimu susijusius techninius/vadybinius aspektus, identifikuoti ir įvertinti visas galimas rizikas ir barjerus.

Parengta techninė galimybių studija užtikrina įvairiapusišką organizacijos rizikos įvertinimą siekiant sukurti inovatyvias paslaugas - tinkamumo vartoti analizę (Usability Test). Šios studijos praktinis įgyvendinimas sukuria pridėtinę vertę įmonei - padidina produktyvumo lygį,  užtikrina paslaugų išskirtinumą (paslaugos bus inovatyvios ne tik įmonės lygmenyje, tačiau ir visos Lietuvos mastu), praplečia paslaugų spektrą, užtikrina galimybę konkuruoti užsienio rinkose.

 

Projekto įgyvendinimui skiriama iki 99.240,00Lt. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojama iki 49.540,00 Lt projekto išlaidų. Likusią projekto išlaidų dalį, t.y. ne mažiau kaip 49.700,00 Lt įsipareigoja skirti projekto vykdytojas UAB „Baltic Condition“.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 m. rugsėjo mėn. – 2011 m. rugsėjo mėn.